77 redenen

Hieke van der Werff    Kinderboeken, voorlees- en schrijftips


Hieronder staat de lijst van mijn 77 tweets met steeds een reden waarom voorlezen belangrijk is. Vindt u de onderstaande lijst te lang? Dan vindt u hier eerst een korte samenvatting:

Voorlezen doet goed voor Aandacht, Begrip, Concentratie, Denken, Emotionele ontwikkeling, Fantasie, Gezelligheid, Humor, Inlevingsvermogen, Jubelstemming, Kennis, Leren lezen, Mondelinge taalvaardigheid, Nieuwsgierigheid, Ontroering, Probleemoplossend vermogen, Quizkennis, Rust, Sociale ontwikkeling, Taalgevoel, Uitdrukkingen, Verschijnsel verhaal, Wijsheid, Xenofobiebestrijding :-), Yin, Zelfwillenlezen!


 

1. Woordenschat: hoe weet je anders wie/wat Roodkapje, een wolf en een houthakker zijn. Of een Gruffalo?

2. Maakt blij: elk verhaal voelt als het samen uitpakken van een cadeautje.

3. Aandacht: door samen een boek te lezen geef je aandacht aan je kind.

4. Taalontwikkeling:  Je kind: 'hij heeft het koekje opgeeten.'  Jij: 'ja, hij heeft het koekje opgegeten.'

5. Gezellige sfeer: met zijn vijven op de bank, samen van een verhaal smullen.

6. Verbeelding: even in een andere wereld zijn. Heerlijk!

7. Rustgevend: Krijg je je energieke kleuter niet naar bed? Pak eens een boek!

8. Contact: een prentenboek nodigt uit om samen te kijken en indrukken te verwoorden, wat contact inhoudt.                     

9. Houvast: Verhalen kunnen kinderen houvast geven: 'Kijk, zo gaat het bij de tandarts...'

10. Esthetische ontwikkeling: je leert kinderen om iets mooi te vinden!

11. Filosoferen: 'Dat vind ik heel moedig van haar. Wat is moed eigenlijk?.. Kun je ook te moedig zijn?'

12. Sociaal-emotioneel: door mee te lezen krijgt een kleuter ook grip op complexere emoties. (lees Aletta Kwant)

13. Begrip: Door voor te lezen bij anderen thuis: meer begrip en verdraagzaamheid tussen verschill. culturen

14. Meervoudige intell: voorlezen doet goed, vooral als je allerlei werkvormen aanbiedt (toneel,muziek, bewegen, spel, knutselen, verven)

15. Ontspanning: voor het kind en jezelf. Of zit je zelfs tijdens het voorlezen nog te twitteren?!

16. Verhalen: Kinderen maken kennis met het verschijnsel verhaal en leren verschillende soorten verhalen kennen. (een dag zonder verhaal

      is voor mij als een dag zonder zon)

17. Genres binnen prentenboeken: kinderen leren fantasieverhalen, sprookjes, voelboeken, telboeken, versjesboeken enz. kennen.

18. Concentratie. Voorlezen is goed voor de concentratie. Vooral bij prentenboeken kunnen kinderen goed leren kijken. Dit in tegenstelling

      tot televisie.

19. Rust in de tent (TSO) Vliegen de boterhammen door de lucht? Pak eens een boek, bijv. Het grote overblijfboek!

20. Bevordert kennis: over dieren, voorwerpen, mensen, emoties, vul maar aan.

      En wat is hun favoriet? De speelgoedfolder!

21. Indirect: voorlezendoetgoed, ook indirect, want wat zouden we massa's depressieve kinderboekenschrijvers hebben!

22. Deugden: voorlezen doet een appèl op de deugden concentratie, geduld, humor en vreugde.

23. Deugden: voorlezen stimuleert betrokkenheid, creativiteit en reflectie.

24. Herhalen is o.a. goed voor woordenschat, grammatica en uitdrukkingen. Echt wel!

25. Nodigt uit tot praten, en niet alleen bij peuters en kleuters. Gisteren* las ik mijn vader van 90 jaar voor. (*=2011)


26. Speels: Interactief voorlezen biedt vooral bij prentenboeken veel mogelijkheden om taal speels/ongedwongen te stimuleren.

      b. Stel bijv. vragen over de verhaallijn (wat gebeurt er, hoe lost hij het op) en over herkenning.

27. Maakt nieuwsgierig. vooral in combin. met poppenkast, schatkast, schatkist, verrasjas. Kortom met alles dat kinderen

      nieuwsgierig maakt.                                                                                       

28. Emoties. Voorlezen bevordert het herkennen van emoties bij anderen en het bewust worden van de eigen emoties.

29. voorlezen doet goed, vooral als je je voorbereidt: denk na bij de keuze boek (lftijd/begrip/spanningsboog/thema).

30. vooral als je het zelf van te voren leest: welke nwe woorden staan er: uitleggen, aanwijzen, voordoen? en herhalen!

31. Enthousiasme voor boeken: Een kind raakt enthousiast voor boeken en wil zelf leren lezen!

32  Voorlezen schept een band doordat je met het kind samen verhalen 'beleeft' en je gevoelens deelt.

33. Participatie. Door bij gezinnen thuis voor te lezen kunnen kinderen deel gaan nemen aan de Nederlandse maatschappij

34. Inzicht in Problemen oplossen. Door voor te lezen zien/horen kinderen hoe anderen problemen oplossen.

35. Rekenen: Voorlezen is niet alleen goed voor taal, maar ook voor speels leren rekenen. Het begint met tellen...

36. Troost: voorlezen en lezen geeft troost en herkenning bij pijnlijke en moeilijke omstandigheden.

       N.a.v. mijn eerste boek Schatkasten (9+) Uitg. De Vier Windstreken) ontving ik ontroerende mailtjes van juffen en (dyslectische)

       kinderen

37. Soorten humor: Door veel (prenten)boeken voor te lezen maken kinderen kennis met veel soorten humor en grapjes.       

      b. van Wie heeft er op mijn kop gepoept (Holzwarth) tot Tim op de tegels (Tj. Veldkamp).

38. Tekstbegrip. Niet alleen voor de uitbreiding van concrete woorden, maar ook voor de abstracte begrippen.

39. Innerlijke kwaliteiten: kinderen leren wat moed, behulpzaamheid, geduld, samenwerking is.

     b.en begrippen als doorzettingsvermogen, vertrouwen, assertiviteit, eerlijkheid, betrouwbaarheid, liefde.

40. Deugden: met oudere kinderen kun je n.a.v. verhalen praten over verantwoordelijheid, respect, matigheid.

      b. en 97 andere kwaliteiten die we allemaal kunnen laten zien.

41. Denken: voorlezen stimuleert het denken al voordat je begint. Stel bijv. vragen bij het kaft 'waarover kan dit boek gaan?'

42. Denken: voorlezen stimuleert het denken, vooral als je tijdens of na het verhaal open vragen stelt.

      Begin je vragen met Hoe.. of Wat... om suggestieve en gesloten vragen te voorkomen.

43. Denken: voorlezen stimuleert ook je eigen denken over taalontwikkeling, thema's, karakters, cultuur

       en stel eens een originele vraag: aan welke kleuren/ muziek doet het verhaal je denken?

44. Leergierigheid. Voorlezen stimuleert en bevredigt de leergierigheid van jonge kinderen. 'wat...waarom?'

45. Ook willen voorlezen! nadoen: zodra een kind in groep 3 leert lezen, wil het ook graag aan jou voorlezen.     

      b. als jij zelf nooit een boek pakt, waarom zou je kind het dan wel doen?

46. Mondelinge taalvaardigheid: voorlezen lokt reacties van het kind uit: het begint met a. woordjes nazegggen,..later volgen

      b.de zinnen, de uitroepen, het verhaal navertellen, hun meningen en eigen verhalen. c. en bij voorlezen stellen kinderen uiteraard vragen,

      heel veel vragen..   

47. Vaak conflicten met je kind? Voorlezen is meestal een lang moment van vrede, intimiteit en plezier.

      ook oudere kinderen kunnen dan nog heerlijk tegen je aan komen hangen

48. Inlevingsvermogen: In boeken worden door woorden zoals voor, achter, naast, verschillende perspectieven geboden..

     wat een basis vormt voor inlevingsvermogen

49. Luistervaardigheid. Door voor te lezen train je de luistervaardigheid van de kinderen en jezelf.

50. Kans! Als je de vorige 49 redenen op een rij leest, begrijp je dat een kind meer kans zal hebben om zich in veel opzichten (denken/taal,

      gevoel, sociaal, humor, schoolsucces te ontwikkelen tot een prachtig mens!


51.Thema's bespreken: het maakt thema's/onderwerpen bespreekbaar met je kind(eren) (of zichtbaar i.i.g.)

     van op de pot gaan tot praten over verliefdheid/seksualiteit... laatste gebeurt nauwelijks nog thuis en op school!

52. Creativiteit voorlezen bevordert de creativiteit van kinderen. 'wat zou hij doen? wat zou jij doen?'

      ..en natuurlijk ook door de creatieve activiteiten erna: uitbeelden, spel, tekenen, knutselen, muziek

53. Cultuur: door voor te lezen geef je kinderen veel door over onze cultuur/gewoonten, zoals (gek op) schaatsen

54. Basis: voorlezen legt een basis voor plezier en vaardigheid in lezen wat onmisbaar is voor t leven in onze maatschappij.

55. Persoonlijkheidsontwikkeling: door voor te lezen en uit te wisselen draag je naast taal/denk/gevoelsontwikkeling ook bij aan

     persoonlijkheidsontwikkeling

56. Afleiding: voorlezen (en lezen) kan bij jong en oud even de aandacht van vervelende omstandigheden afleiden.

57. Wereldburgerschap. je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen... voorlezen dus!

      b. denk aan: gezichtsveld, empathie, respect, verbondenheid, verdeling rijkdommen

58. Tweede taal verwerven: door voor te lezen aan kinderen die thuis andere spreektaal voeren, leer je hen Nederlands

      b.speels en gemakkelijk. door ill. kun je steeds van alles aanwijzen. en daarna spelen!

59. Inspireert! kinderen leren door te spelen: lees voor en inspireer met thema's, personages en bezigheden

60. (indirect) Werkverschaffing voor schrijvers, illustratoren, uitgeverijen, drukk, vervoer, boekhandels, webdesign,..

61. Ontroering: een mooi verhaal raakt je -net zoals muziek- tot in het diepst van je ziel. 

62. Emoties: door prentenboeken voor te lezen leert een kind basisemoties 'bang, blij, boos, bedroefd'

      en complexere zoals teleurgesteld, woest, verliefd, opgelucht,.. (her)kennen.

63.Voorstellingsvermogen: kinderen leren buiten hun eigen wereldje te kijken en denken.

     in een verhaal bestaat een wereld die ze niet kennen!

64. Sociale ontwikkeling: op beurt wachten: door interactief voor te lezen leert een kind van 3 op zijn beurt te wachten

65. Sociale ontwikkeling: door voor te lezen en er spel aan te koppelen leert een kind van 3 met een ander te spelen en spelregels te

      accepteren.

66. Veiligheid: voorlezen draagt bij aan een gevoel van veiligheid, ook al is het verhaal zelf spannend.

       welk spannend boek herinner jij je nog uit je kleutertijd?

67. ook al bij baby's? Ja, bijv om woordjes te leren! Begin met het kijken en voelen van plaatjes.

      ..en ook goed voor focus, klanken, herhalen,...

68. Regelmaat en structuur: ben je zelf nogal impulsief, chaotisch, druk? Bouw dan dagelijks vaste voorleesmomenten in.

      Tip: als je kind dagelijks op vaste momenten je volledige aandacht krijgt, zal het andere momenten beter zichzelf vermaken.

69. Voor alle negen intelligenties: 1. verbaal-linguistiche (taalknap): na-vertellen, praten, rijmen, woordenschat, grammatica, enz.

70. Voor alle 9 intelligenties: 2. interpersoonlijk (mensenknap): van elkaar leren, naar elkaar luisteren

       Tip: Laat kinderen merken dat ieder zijn 'sterke' kanten heeft.

71. Voor alle 9 intelligenties 3. natuurgerichte intelligentie (natuurknap): observeren, vertellen wat je ziet in het boek .. en buiten!

72. Voor alle 9 intelligenties 4e. visueel/ruimtelijke intell (beeldknap): prentenboek inspireert tot tekenen, kleuren en knutselen.

73. Voor de intrapersoonlijke intell.(=5e) (zelfknap): door veel verhalen met allerlei personages  leer je ook jezelf kennen!       

74. Voor alle 9 intelligenties 6e=logisch/mathematisch. Door verhalen en aansluitende vragen stimuleer je een kind logisch te deneren.     

       (mathematisch: ....ook kun je getalbegrip en meer oefenen, in en rond het verhaal of praatplaat..)

75. Ook voor de lichamelijk/kinestetische intell. (=7e, beweegknap): na het voorlezen woorden en verhalen  uitbeelden werkt als een

      trein!

76. Ook voor de 8e intell.= muzikaal-ritmische: lees voor en laat horen hoe spannend, verdrietig en vrolijk klinkt.

   ...en laat kinderen met sterke muz. intell. vooral vaak zingen en muziek maken! Paasliedje (Paashaasje Hodde Hop) al gehoord?                 

77. Ook voor de (omstreden) existentiële 9e intelligentie = moeilijkevragenknap, bijv. over de zin van ons bestaan.

      b.Ik weet i.i.g. wél zeker dat het voorlezen van verhalen je stimuleert jezelf dingen af te vragen.

               

                        VOORLEZEN DOET GOED!!!!!